Aug 08, 2022

De kracht van inclusie

Blog17-DeKrachtVanInclusie

Onze samenleving wordt steeds diverser. Momenteel heeft een derde van de Belgische bevolking een buitenlandse nationaliteit of is van buitenlandse herkomst, tegenover een kwart van de bevolking tien jaar geleden. Onder het motto van “Nothing about us, without us” is het belangrijk om inclusie en diversiteit te omarmen en de kracht ervan in te zetten voor duurzame groei.

What’s in a name?

Inclusie en diversiteit zijn koepelbegrippen die vaak breed geïnterpreteerd worden. Voor we inzoomen op de troeven van een geïntegreerd inclusiebeleid, is het nuttig om stil te staan bij de betekenis ervan.

Inclusie betekent zoveel als insluiting. Het weerspiegelt een toestand waarin iedereen gelijke rechten en plichten heeft, ongeacht persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, sekse, afkomst of etniciteit, en waarbij iedereen volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. In een organisatiecontext denken hierbij we aan gendergelijkheid, origine, geaardheid of de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Diversiteit zegt iets over verscheidenheid.

Waarom een inclusie- en diversiteitsbeleid?

De toenemende diversiteit in de samenleving tekent zich vooral af bij de jongere bevolking. Ook in de huidige arbeidsmarkt kunnen we deze diversiteit terugvinden. Om je bedrijf gezond en dynamisch te houden, is het belangrijk om rekening te houden met maatschappelijke evoluties. Door inclusie te omarmen, kun je een bredere waaier aan talenten aantrekken en inzetten. Mensen met een verschillende achtergrond of cultuur kunnen helpen om je bedrijf futureproof te maken en bieden je vooral op vlak van globalisering en the War for Talent een competitief voordeel. Daarnaast zorgt een intern inclusiebeleid ervoor dat medewerkers elkaar beter begrijpen, beter samenwerken en als team betere resultaten neerzetten.

Innovatie-instroom

Een mix aan talenten, vaardigheden, culturen, ervaringen en kennis vertaalt zich in verschillende perspectieven. Wanneer je dat koppelt aan een open bedrijfscultuur, waar iedereen durft uitkomen voor zijn/haar mening, kan creativiteit en innovatie bloeien. Verscheidenheid drijft performantie en innovatie en kan bedrijven een aanzienlijk concurrentieel voordeel opleveren. Wanneer je alleen maar gelijkgestemde zielen rond een tafel zet, zul je zelden baanbrekende ideeën te horen krijgen.

MVX met talent

Gezien the War for Talent is het belangrijk om je als bedrijf te onderscheiden van anderen. Een open en inclusieve bedrijfscultuur zet de deur open voor verschillende talenten en helpt om profielen aan te trekken die je momenteel nog niet in huis hebt. Kandidaten zullen sneller tekenen bij een bedrijf waarin ze zich geapprecieerd, erkend en welkom voelen. Een goed inclusiebeleid helpt bovendien om talenten te selecteren op basis van de benodigde vaardigheden. Zorg er wel voor dat je bedrijfscultuur klaar is om die diversiteit te omarmen, anders loop je het risico dat de uitstroom groter is dan de instroom.

Jobtevredenheid en productiviteit

Medewerkers die het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen en mogen zijn, voelen zich doorgaans beter; wat een positieve impact heeft op hun intrinsieke motivatie en productiviteit. Daarnaast bevordert een klimaat van openheid en tolerantie, waarbij er respect is voor elkaars eigenheden, een sense of beloning wat de samenwerking en teamspirit tussen collega’s en departementen ten goede komt. Inclusie wint vooral aan kracht wanneer het geïntegreerd is in de missie, visie en bedrijfscultuur.

Ken je klanten

Wanneer je personeel de maatschappij reflecteert, kun je beter inspelen op de markt en je potentiële klanten. Doordat medewerkers de noden en verwachtingen van je doelgroep begrijpen, kun je je aanbod en strategie beter afstemmen op je (potentiële) klanten.

Kortom, door de kracht van inclusie te omarmen kun je niet enkel voor jouw bedrijf duurzame vooruitgang boeken, maar ook meebouwen aan een meer inclusieve maatschappij.


Al onze blogposts komen tot stand in samenwerking met onze leden en partners.

Blog23-VerdedigTegenHackers

Nov 01, 2023

Verdedig je online fort tegen hackers en scams

Wapen jezelf én je bedrijf tegen hacking, phishing en smishing met deze tips.

Blog22-GezondeLeiderGezondLichaam

Dec 09, 2022

Een gezonde leider in een gezond lichaam

De formule voor het presteren op topniveau!

I can connect with great people and see different angles

Johnny Smets

General Manager, Inetum-Realdolmen

Rf Adm Luncheon With Jannie Haek 52

Nov 03, 2022

"We weten het ook niet"

De uitdagingen van de Nationale Loterij, verteld door Jannie Haek (CEO).

Blog21-Skills Alles Heeft Tijd En Plaats

Oct 06, 2022

Alles heeft zijn tijd en plaats

Krijg weer grip op je tijd en productiviteit met deze tips!

Blog15-HybrideWerkenBusinessPerspectief

Jul 05, 2022

Hybride werken, een business perspectief

Waarom je als bedrijf moet nadenken over hybride werken

Blog14-HetEindeVanMultitasking

Jun 02, 2022

Het einde van multitasking

Waarom multitasking nefast is voor de productiviteit + vijf tips voor een beter digitaal welzijn

Blog13-Gamification

May 03, 2022

Vergroot impact met game-based learning

Waarom inzetten op game-based learning bij werknemers?