Aug 08, 2022

De kracht van inclusie

Blog17-DeKrachtVanInclusie

Onze samenleving wordt steeds diverser. Momenteel heeft een derde van de Belgische bevolking een buitenlandse nationaliteit of is van buitenlandse herkomst, tegenover een kwart van de bevolking tien jaar geleden. Onder het motto van “Nothing about us, without us” is het belangrijk om inclusie en diversiteit te omarmen en de kracht ervan in te zetten voor duurzame groei.

What’s in a name?

Inclusie en diversiteit zijn koepelbegrippen die vaak breed geïnterpreteerd worden. Voor we inzoomen op de troeven van een geïntegreerd inclusiebeleid, is het nuttig om stil te staan bij de betekenis ervan.

Inclusie betekent zoveel als insluiting. Het weerspiegelt een toestand waarin iedereen gelijke rechten en plichten heeft, ongeacht persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, sekse, afkomst of etniciteit, en waarbij iedereen volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. In een organisatiecontext denken hierbij we aan gendergelijkheid, origine, geaardheid of de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Diversiteit zegt iets over verscheidenheid.

Waarom een inclusie- en diversiteitsbeleid?

De toenemende diversiteit in de samenleving tekent zich vooral af bij de jongere bevolking. Ook in de huidige arbeidsmarkt kunnen we deze diversiteit terugvinden. Om je bedrijf gezond en dynamisch te houden, is het belangrijk om rekening te houden met maatschappelijke evoluties. Door inclusie te omarmen, kun je een bredere waaier aan talenten aantrekken en inzetten. Mensen met een verschillende achtergrond of cultuur kunnen helpen om je bedrijf futureproof te maken en bieden je vooral op vlak van globalisering en the War for Talent een competitief voordeel. Daarnaast zorgt een intern inclusiebeleid ervoor dat medewerkers elkaar beter begrijpen, beter samenwerken en als team betere resultaten neerzetten.

Innovatie-instroom

Een mix aan talenten, vaardigheden, culturen, ervaringen en kennis vertaalt zich in verschillende perspectieven. Wanneer je dat koppelt aan een open bedrijfscultuur, waar iedereen durft uitkomen voor zijn/haar mening, kan creativiteit en innovatie bloeien. Verscheidenheid drijft performantie en innovatie en kan bedrijven een aanzienlijk concurrentieel voordeel opleveren. Wanneer je alleen maar gelijkgestemde zielen rond een tafel zet, zul je zelden baanbrekende ideeën te horen krijgen.

MVX met talent

Gezien the War for Talent is het belangrijk om je als bedrijf te onderscheiden van anderen. Een open en inclusieve bedrijfscultuur zet de deur open voor verschillende talenten en helpt om profielen aan te trekken die je momenteel nog niet in huis hebt. Kandidaten zullen sneller tekenen bij een bedrijf waarin ze zich geapprecieerd, erkend en welkom voelen. Een goed inclusiebeleid helpt bovendien om talenten te selecteren op basis van de benodigde vaardigheden. Zorg er wel voor dat je bedrijfscultuur klaar is om die diversiteit te omarmen, anders loop je het risico dat de uitstroom groter is dan de instroom.

Jobtevredenheid en productiviteit

Medewerkers die het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen en mogen zijn, voelen zich doorgaans beter; wat een positieve impact heeft op hun intrinsieke motivatie en productiviteit. Daarnaast bevordert een klimaat van openheid en tolerantie, waarbij er respect is voor elkaars eigenheden, een sense of beloning wat de samenwerking en teamspirit tussen collega’s en departementen ten goede komt. Inclusie wint vooral aan kracht wanneer het geïntegreerd is in de missie, visie en bedrijfscultuur.

Ken je klanten

Wanneer je personeel de maatschappij reflecteert, kun je beter inspelen op de markt en je potentiële klanten. Doordat medewerkers de noden en verwachtingen van je doelgroep begrijpen, kun je je aanbod en strategie beter afstemmen op je (potentiële) klanten.

Kortom, door de kracht van inclusie te omarmen kun je niet enkel voor jouw bedrijf duurzame vooruitgang boeken, maar ook meebouwen aan een meer inclusieve maatschappij.


Al onze blogposts komen tot stand in samenwerking met onze leden en partners.

Standard quality control collage concept

May 13, 2024

GDPR op mensenmaat

Na deze blog + tips ben je weer helemaal mee met GDPR!

Blog20_LevenslangLeren

Apr 14, 2024

Levenslang leren: een levensstijl

Levenslang leren is een levensstijl, geen dieet!

Blog25 Innovation

Feb 26, 2024

Drie aspecten voor succesvolle innovaties

Strategie, processen en cultuur: pijlers voor betere innovatieprojecten.

You can talk to companies in your own sector, but also to companies from other sectors

Rita Verreydt

Advisor & CEO, Uptime Group

Blog24 Learnings 2023

Jan 16, 2024

Zeven key learnings uit 2023

Wij verzamelden voor jou zeven interessante lessen uit de sessies van 2023

Blog23 Digital Fort

Nov 01, 2023

Verdedig je online fort tegen hackers en scams

Wapen jezelf én je bedrijf tegen hacking, phishing en smishing met deze tips.

Blog22-GezondeLeiderGezondLichaam

Dec 09, 2022

Een gezonde leider in een gezond lichaam

De formule voor het presteren op topniveau!

Rf Adm Luncheon With Jannie Haek 52

Nov 03, 2022

"We weten het ook niet"

De uitdagingen van de Nationale Loterij, verteld door Jannie Haek (CEO).