Feb 25, 2022

HR, de hoeksteen van inclusie

Bedrijven die diversiteit omarmen, spelen niet alleen in op het nieuwe normaal; ze verkleinen door hun gediversifieerde talentpool ook hun risico’s. De mix van skills resulteert daarnaast in betere producten of services en verbetert projecten en value propositions.

Diversiteit gaat over het samenbrengen van verschillende mensen, inclusie over de doelbewuste acties om verschillen te omarmen. Daarom is humanresourcesmanagement een van de hoekstenen van een inclusiestrategie; gaande van werving en selectie, tot verloning, loopbaanmobiliteit, leerkansen en retentie. Het spreekt voor zich dat élke werknemer zich erkend en gewaardeerd zou moeten voelen binnen de werkomgeving. Maar een goed inclusiebeleid gaat nog een stapje verder. Het speelt immers in op de troeven van diversificatie en benadrukt de positieve impact ervan op de organisatie.

Je talentpool diversifiëren

Het kan zijn dat je workforce momenteel vrij homogeen is en dat je nieuwe talenten moet aantrekken om diversiteit te bevorderen. Zorg er in de eerste plaats voor dat je huidige cultuur klaar is om ‘andere mensen’ te ontvangen. Dit doe je door vooraf draagvlak te creëren, medewerkers te informeren en te begeleiden. Indien medewerkers zich verzetten tegen nieuwkomers, loop je het risico dat je uitstroom groter is dan je instroom.

Zorg ervoor dat je inclusiebeleid zowel intern als extern duidelijk is, zodat potentiële kandidaten zich aangesproken voelen en aangemoedigd worden om te solliciteren.

Werving en selectie

Een inclusieve aanwervingsprocedure betekent dat elk onderdeel voor iedereen toegankelijk is. Daarbij is vooronderzoek belangrijk. Denk na over de gezochte profielen. Je kunt eventueel je doelgroep vergroten door coaching of ontwikkelingsmogelijkheden op te zetten voor veelbelovende kandidaten die niet voldoen aan alle vereiste kennis of vaardigheden.

Denk ook na over belemmeringen die kandidaten zouden kunnen ondervinden tijdens hun sollicitatie. Hou daarbij ook rekening met arbeidsbeperkingen.

Zorg ervoor dat je de gewenste kandidaten effectief bereikt. Denk na over geschikte platformen zoals jobsites en/of sociale media. Schrijf heldere vacatureteksten met inclusieve terminologie en geef aan dat kandidaten gedurende het hele proces aanpassingen mogen vragen.

Organiseer een fair sollicitatiegesprek met gestandaardiseerde vragen en opdrachten die door een gediversifieerde commissie beoordeeld worden. Evalueer kandidaten op een objectieve manier op basis van hun verdiensten.

Blog10-InclusionHR

Part of the team

Heet nieuwe medewerkers welkom door een fijne onboarding-ervaring. Deze eerste kennismaking zet immers de toon voor de verdere integratie en verbondenheid. Een ontspannen activiteit waar medewerkers elkaar op een informele manier kunnen leren kennen is ideaal; denk bijvoorbeeld aan een teamontbijt.

Zorg daarnaast voor duidelijke en eerlijke procedures met betrekking tot opleiding, evaluatie en doorgroeimogelijkheden. Een transparant en gelijkwaardig verlonings- en beloningsbeleid is essentieel om verschillen tussen mannen en vrouwen en etnische of andere groepen tegen te gaan. Medewerkers hebben recht op een aangename werkplek, hou daarom ook rekening met fysieke aanpassingen voor mensen met een arbeidshandicap en sta flexibele werkomstandigheden of telewerk toe.

On the floor

Inclusie moet geleefd worden zodat iedereen zich betrokken voelt. Om meetings makkelijker te laten verlopen, kun je bijvoorbeeld op voorhand agendapunten of vragen doorsturen. Zo kunnen mensen met een taalachterstand zich beter voorbereiden, en dat is ook voor introverte medewerkers aangenamer.

Moedig actief debat aan en bevorder een respectvolle communicatie. Tolereer geen discriminerende woordenschat en zorg dat iedereen gehoord wordt.

Medewerkers behouden

Tevreden medewerkers die zich gewaardeerd, gesteund en gehoord voelen, zijn loyaler en blijven langer. Medewerkers uit meerderheidsgroepen kunnen soms onbedoeld minderheden uitsluiten, wees daar dus waakzaam voor. Bevorder een sense of beloning om het engagement te vergroten. Pak problemen of geschillen meteen aan voor ze escaleren en mensen uit ongenoegen vertrekken.

Hou de vinger aan de pols en onderzoek wie je bedrijf verlaat en waarom. En schaaf je beleid bij waar nodig.

Dit artikel kwam tot stand op basis van de ervaringen van de bedrijven van de ADM Inclusion Week.

Blog20_LevenslangLeren

Apr 14, 2024

Levenslang leren: een levensstijl

Levenslang leren is een levensstijl, geen dieet!

Blog25 Innovation

Feb 26, 2024

Drie aspecten voor succesvolle innovaties

Strategie, processen en cultuur: pijlers voor betere innovatieprojecten.

ADM members are always prepared to offer objective views on the state of affairs within the IT landscape accross company

Jan De Schepper

Previous Chairman ADM

Blog24 Learnings 2023

Jan 16, 2024

Zeven key learnings uit 2023

Wij verzamelden voor jou zeven interessante lessen uit de sessies van 2023

Blog23 Digital Fort

Nov 01, 2023

Verdedig je online fort tegen hackers en scams

Wapen jezelf én je bedrijf tegen hacking, phishing en smishing met deze tips.

Blog22-GezondeLeiderGezondLichaam

Dec 09, 2022

Een gezonde leider in een gezond lichaam

De formule voor het presteren op topniveau!

Rf Adm Luncheon With Jannie Haek 52

Nov 03, 2022

"We weten het ook niet"

De uitdagingen van de Nationale Loterij, verteld door Jannie Haek (CEO).

Blog21-Skills Alles Heeft Tijd En Plaats

Oct 06, 2022

Alles heeft zijn tijd en plaats

Krijg weer grip op je tijd en productiviteit met deze tips!