Jan De Schepper: ConneXion

  • Digital Business
  • Networking
  • Online

Collaborating is more than just working together. You need connection at the highest level.  


Can you win the race when your team is slower than the opponent? And how do you make your employees reach such high results as a leader? 

The answer lies in the wonder of collaboration, the wonder of connection. And that is what Jan De Schepper focuses on during his presentation.   

Connection leads to more engagement, it leads to 'the extra mile' your people are willing to take. And most importantly, it leads to better results. As leaders, employees and businesses, we all want to make better results. 

Connexion 01

Key takeaways

  • You need to amplify and simplify
  • Women connect better than men
  • The ConneXion leader can make strong people even better
  • The higher we connect, the easier we lead
  • Our brain loves to connect​ConneXion, a must read for modern leaders​

We won't spill all the details about ConneXion, the 7 paradoxes and how to tackle modern challenges as a leader. You can find the answers in "ConneXion". by Jan De Schepper and Paul Van Den Bosch. Order your copy here.


"In het boek ‘ConneXion’ komt niet voor niets de uitdrukking ‘een update van het leiderschap’ voor. In dit boek krijgt het leiderschap een update in de brede zin van het woord: leiderschap op de werkvloer, in de kleedkamer en in de directiekamer, maar evengoed het leiderschap dat iedereen in zich draagt, al was het maar over zijn eigen leven.

Aan de hand van zeven paradoxen wordt geïllustreerd hoe leiders zich kunnen trainen, fysiek en mentaal, om vertrouwen te winnen en mensen zo mee te krijgen doorheen belangrijke transformaties. Dit boek geeft verrassende inzichten die leidinggevenden kunnen inspireren om zichzelf, hun team en hun organisatie naar een hoger excellentieniveau te tillen, het ConneXion-niveau."
Marina De Moerlooze


Connexion Frontback 16 9 White